Mr Pori Jazz on edesmennyt

Kuvat: Olli Sulin

02.03.2020 13:48


Jyrki Kangas keikalla Pori Jazzissa 2018

Pori Jazzin nousuun suureksi musiikkifestivaaliksi keskeisesti vaikuttanut Jyrki Kangas on edesmennyt. Hän kuoli kotikaupungissaan Porissa 27. helmikuuta 76-vuotiaana. Elämänsä aikana Kangas ehti toimia Pori Jazzin eri rooleissa kaikkiaan kuuden vuosikymmenen aikana.

Kangas oli 1966 mukana perustamassa jazzfestivaalia Poriin. Tapahtuma kasvoi niin nopeasti muutamassa vuodessa, että sen järjestäminen pelkin harrastajavoimin kävi mahdottomaksi. Tuolloin vuonna 1970 Kankaasta tuli festivaalien vetäjä. Hän vastasi jokseenkin itsevaltaisesti Porin artistivalinnoista aina vuoteen 2009, jolloin hän luopui festivaalin taiteellisen johtajan tehtävästä. Senkin jälkeen Kangas oli Porissa mukana muusikkona aina viime vuoteen asti.

Kangas oli erittäin taitava verkostoija, joka nopeasti solmi tiiviit suhteet niin johtavien agenttien kuin myös muiden eurooppalaisten ja pohjoisamerikkalaisten festivaalien kanssa. Mr Pori Jazzina kansainvälisesti tunnetun Kankaan luomien yhteyksien tuloksena tästä oli, että nimekkäiden amerikkaisten artistien kiertueet ulottuivat pian myös Pori Jazziin, josta kehittyi jo 1970-luvulla yksi Euroopan suurimmista jazzfestivaaleista.

Ennenpitkää Kangas myös havaitsi festivaalin elinvoiman vaativan musiikillisen pohjan laajentamista muuhunkin kuin jazziin. Puristien vastustuksesta huolimatta Porissa alkoi esiintyä muitakin musiikkilajeja edustavia artisteja, jotka vetivät paikalle ns. suurta yleisöä. Kankaan mielestä tällaisten artistien tuominen Poriin mahdollisti taloudellisesti vähemmän kannattavan laajan jazztarjonnan myös festivaalin pienemmille esiintymispaikoille.

Jyrki oli ehtymätön idealinko, joka ohjelmiston ohella kehitti festivaalin puitteita monella tavalla. Hänen aloitteestaan syntyivät mm. jazzkatu, erilaisten tyhjentyneiden tuotantotilojen käyttö festivaalin konserttipaikkoina sekä myös keskeinen vaikuttaminen nykyisen Kirjurinluodon konserttipuiston rakentamiseen.

Toki kaikki hänen ideansa eivät konkretisoituneet. Yksi sellainen oli hänen havainnekuvavaiheeseen ehtineen ajatuksensa suuren kongressikeskuksen rakentamisesta Kirjurinluotoon. Myöskin hänen Helsinkiin perustamansa jazzklubit Cotton Club ja Birdland jäivät lyhytikäisiksi.

Energisenä ihmisenä Kangas ehti Pori Jazzin lisäksi moneen muuhunkin. Hän oli mm. perusti paikallisradion Poriin, toimi pitkään Turkuhallin (myöhemmin Typhoon, Elysée-areena ym.) ohjelmajohtajana ja viime vuosinaan toimi teollisuuden päästöjä vastustavan Puhtaan Meren Puolesta-yhdistyksen puheenjohtajana.

Takaisin
Translate »