Hannu Saha Musiikin edistämissäätiön MESin johtajaksi

Kuvat: Sibelius-Akatemia / Jacek Walczak

21.12.2014 11:27


Hannu Saha

Filosofian tohtori, dosentti Hannu Saha on valittu Musiikin edistämissäätiön (MES) johtajaksi 1.5.2015 alkaen.

Saha on musiikintutkija ja muusikko, joka on toiminut johtotehtävissä kulttuurin alalla ja yliopistoissa. Hän on toiminut muun muassa Taiteen keskustoimikunnan päätoimisena puheenjohtajana ja hoitanut määräaikaisesti sekä tieteellistä (Tampereen yliopisto) että taiteellista (Sibelius-Akatemia) professuuria. Hän on toiminut kulttuurialan luottamustehtävissä, myös sekä Musiikin edistämissäätiön hallituksen että sen edeltäjän ESEKin johtokunnan puheenjohtajana.

Musiikin edistämissäätiön ja sitä ennen ESEKin pääsihteerinä vuodesta 1983 toiminut Leena Hirvonen jää tehtävästään eläkkeelle kesällä 2015.

Teosto ja Gramex perustivat vuonna 2012 Musiikin edistämissäätiön, jossa yhdistettiin Luovan Säveltaiteen Edistämissäätiön (LUSES) ja Esittävän säveltaiteen edistämiskeskuksen (ESEK) toiminta. Musiikin edistämissäätiö edistää ja tukee kotimaista monimuotoista musiikkia. Kotimaisella musiikilla tarkoitetaan suomalaisten tai Suomessa vakituisesti asuvien esittävien taiteilijoiden sekä säveltäjien, sanoittajien ja sovittajien tuotantoa.

Takaisin
Translate »