Pori Jazzin toimisto muuttaa

Kuvat:

20.12.2018 20:04


Porin Raatihuone

Pori Jazzin toimisto muuttaa Puuvillasta, jossa se on toiminut vuodesta 1997 Porin Raati­huoneelle helmikuussa, Ennen Puuvillaa toimisto si­jaitsi  Etelärannan Pori­ginal-galleriassa.

Festivaaliorganisaatio on etsinyt Porin kaupungilta uusia toimi­tiloja. Nyt so­piva tila on löytynyt Porin Raatihuoneelta. Engelin suun­nittelema Raatihuone on val­mistunut 1841 ollen Porin tunnetuimpia raken­nuksia. Jazzien festaritoimisto on menneinä vuosina sijainnut tässä rakennuksessa.

– Porin kaupunki on tyytyväinen, kun saa uokralaiseksi tunnetun porilaisen kulttuuritapahtu­man tuottajan. Tilat ovat olleet vajaakäytöllä, ja Pori Jazz lisännee vierailuja raatihuoneella, totesi Porin  konsernihal­linnon toimialajohtaja Lauri Kilkku.

– Toimiston uusi sijainti so­pii hyvin Pori Jazzille, koska olemme entistä keskei­semmällä paikallaja se hel­pottaa asiointia toimistolla. Festivaalin pääpaikkana toi­mii Kirjurinluodon konsertti­puisto, joka Raatihuoneen ta­paan kuuluu vuonna 2002 pe­rustettuun Porin kansalliseen kaupunkipuistoon, sanoo Pori Jazzin toimitusjohtaja Miika Ranne.

(Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa)

Takaisin
Translate »