Valtionavustus suomalaisen jazzin kansainvälistymiseen

Kuvat:

13.05.2016 15:46


Aki Rissanen tavoittelee lisää kansainvälisiä estradeja

Opetus- ja kulttuuriministeriö  on myöntänyt Jazz Finland International -hankkeeseen 80 000 euroa Kulttuuriviennin kärkihanke -avustusta. Hankkeen tarkoituksena on edistää suomalaisten jazzalan yritysten vienti- ja kansainvälistymispyrkimyksiä.

Taustaa    

Tarve koko alan yhteiselle vientiin ja kulttuurivaihtoon suuntautuneelle toiminnalle tuli esiin jo vuonna 2013 Jazzliiton järjestämässä Jazz Finland -seminaarissa. Vuonna 2014 Muusikkojen liitto teetti syksyllä selvityksen ”Jazzmusiikin tila Suomessa 2014”. Viennin suhteen kehitystä toivottiin erityisesti julkisen tuen rakenteisiin ja yhteiseen strategiaan liittyen.

Keväällä 2016 toteutettiin hanketta valmisteleva jakso, jossa selvitettiin jazzalan yritysten tarpeita ja valmiuksia kansainvälisille markkinoille laajentamisen osalta. Kotimaisten jazzalan yritysten toiminta perustuu tällä hetkellä pääasiassa apurahoihin ja myyntituottoihin, jotka riittävät usein vain välittömien menojen kattamiseen. Pääomaa vientitoimenpiteisiin ei yleensä jää.

Yritykset ovat aiemmin Music Finlandin kautta saaneet kärkihanketukea kohdistettuna saksankielisille alueille, mutta yrityksillä on paljon toimintaa vireillä myös muilla markkina-alueilla. Kohdemarkkinoita JFI-hankkeessa ovat Keski- ja Etelä-Eurooppa, Pohjoismaat, Yhdistynyt Kuningaskunta, Yhdysvallat, Kanada ja Japani.

Kärkihanketukea on myönnetty myös Jazzliiton Jazz Finland -showcasefestivaaliin ja sen yhteydessä järjestettyyn Europe Jazz Networkin vuosikokoukseen, joka toi syyskuussa 2014 Helsinkiin 250 kansainvälistä jazztoimijaa.

Tavoitteet ja toiminta

Jazz Finland International -hankkeessa on mukana 11 yritystä ja hankekausi kestää 1.8.2017 saakka. Mukana olevat yritykset toteuttavat hankerahoituksen avulla omien vientisuunnitelmiensa mukaisia toimenpiteitä. Avustusta käytetään myös kaikille yrityksille yhteisten toimenpiteiden, kuten mentoroinnin, markkinointiosaamisen kehittämisen, koulutuksen, yhteisen viestinnän kehittämisen, messuosallistumisten ja verkostoitumistilaisuuksien toteuttamiseen, sekä itse hankkeen koordinoimiseen.

Tavoitteina on edistää suomalaisen jazzmusiikin esiintymistoimintaa, tunnettuutta, näkyvyyttä, verkostoja ja arvostusta kansainvälisesti. Tavoitteiden toteutumista mitataan seuraamalla hankkeen piirissä syntyvien kumppanuuksien, sopimusten, esiintymisten, julkaisujen ja tapahtumien määrää ja laatua. Hankkeen tuloksena kohdemarkkinoille syntyy pysyviä tiimejä ja verkostoja, jotka ovat hyödynnettävissä myös jatkossa. Kotimaassa liiketoiminnan osaaminen lisääntyy.

Osallistujat 

Suomen Jazzliitto ry hallinnoi hanketta. Koordinaattorina toimii Annamaija Music Company. Agma ry (Luovan talouden agentit ja managerit ry) tuo hankkeeseen ammattitietoutta. Hankkeen osallistujat ovat Aki Rissanen Music, Annamaija Music Company, Astra Music, Boulder Music Helsinki, Creatika Agency, Eclipse Music, Hub Productions, Jazz HUG, No Problem! Music, Vapaat äänet, We Jazz Oy.

 

 

Takaisin
Translate »