Konsertteihin suhtaudutaan suopeasti Helsingissä

Kuvat:

14.12.2015 15:00


Tutkimuksen vastaajista 17 prosenttia koki musiikkimelun huomattavan häiritseväksi.

Kaupunkilaiset näkevät konserttien elävöittävän Helsinkiä ja parantavan kaupungin mainetta. Myös konserttimelua siedetään melko hyvin. Helsinkiläisten mielestä myöhään jatkuvia konsertteja voisi olla jonkin verran nykyistä enemmän. Tiedot selviävät Helsingin kaupungin tekemästä asukaskyselystä.

Helsingin kaupungin ympäristökeskus selvitti yhteistyössä kaupunginkanslian elinkeino-osaston kanssa syksyllä 2015 tapahtuma-alueiden lähellä asuvien asenteita ulkoilmakonsertteihin ja niiden päättymisaikoihin.

Vastaajista 85 prosenttia oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että ulkoilmakonsertit elävöittävät heidän kaupunginosaansa. Vastaajista 87 prosenttia katsoi konserttien järjestämisen olevan hyvä asia kaupungin, kaupan ja palvelujen talouden kannalta.

”Helsingin strategian sisältöjen mukaisesti Helsinki on vetovoimainen, hauska ja toimiva kaupunki, missä kulttuuri, tapahtumat, muotoilu ja matkailu nähdään merkittävinä kilpailukyvyn lähteinä. Tavoitteen mukaisesti kaupunki kehittää tapahtumajärjestämisen toimintaympäristöä. Helsinki haluaa etsiä parhaita mahdollisia menettelytapoja melua aiheuttavien ulkoilmatapahtumien järjestämiseen yhdessä kaupunkilaisten, konserttien ja muiden tapahtuma-järjestäjien kanssa”, elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva sanoo.

Melu kiusallista alle viidesosalle

Häiritsevimmäksi tapahtumapaikkojen lähiympäristössä koettiin virtsaaminen, roskaantuminen ja melu. Vastaajista 17 prosenttia koki musiikkimelun huomattavan häiritseväksi. Eniten musiikki häiritsi Kyläsaaren ja Kaisaniemen ympäristössä asuvia. Häiriötä kokivat eniten yli 75-vuotiaat, eläkeläiset, perhevapailla olevat, meluherkät ja henkilöt, joiden asuntoon musiikki kuului sisälle ikkunoiden ja ovien ollessa suljettuina.

Enemmistö vastaajista katsoi, että tapahtumia voisi olla nykyistä useammin, ja että ne voisivat jatkua jonkin verran useammin pidempään. Viikonloppuisin 85 prosenttia hyväksyisi kello 23 asti ja 66 prosenttia kello 24 asti kestävät konsertit. Muina iltoina (sunnuntai-torstai) vastaavasti 89 prosenttia vastaajista hyväksyisi kello 22 asti ja 64 prosenttia kello 23 saakka jatkuvat konsertit. Tähän asti yli kello 22 kestäviä konsertteja on järjestetty pääsääntöisesti yksi tapahtumapaikkaa kohden vuodessa.

Vastaajista 62 prosenttia olisi valmis lisäämään konsertteja kesäsesongin aikana touko-syyskuussa. Asukkaista 81 prosenttia on sitä mieltä, että hieman pidempiä konsertteja voitaisiin järjestää kerran kuukaudessa.

”Parhaillaan valmistellaan päättymisaikalinjauksia tulevalle kesäkaudelle. Siinä hyödynnetään kyselyn tuloksia”,ympäristökeskuksen johtava ympäristöasiantuntija Eeva Pitkänen kertoo.

Kysely suunnattiin melualueille

Kysely tehtiin Helsingin ympäristökeskuksen ja kaupunginkanslian elinkeino-osaston toimeksiannosta. Kyselyn tekivät Finnish Consulting Group Oy ja insinööritoimisto Kari Pesonen Oy.

Kysely kohdistettiin viidelle alueelle, joilla ulkoilmakonsertteja oli järjestetty kesällä 2015: Olympiastadion, Kaisaniemi, Suvilahti, Tukkutori–Teurastamo ja Kyläsaari. Kyselyalueet kattoivat kunkin tapahtuma‐alueen lähiympäristön asunnot kaikissa niissä ilmansuunnissa, joissa asuntoja on, ja joihin melu pääsee leviämään esteettä. Vastaajat edustivat siis helsinkiläisiä, joille ulkoilmakonserteista arvioitiin olevan enemmän haittaa kuin kaupunkilaisille keskimäärin.

Kirjekysely toteutettiin loka‐marraskuussa 2015. Otoksen koko oli yhteensä 4 921 henkilöä. Vastauksia saatiin kaikkiaan 1 837. Vastausaktiivisuus oli 37,3 prosenttia, mitä voidaan pitää kyselytutkimukselle hyvänä tuloksena.

Keskustele tutkimustuloksista Facebookissa!

Asukaskyselyn aineistot löytyvät osoitteesta: http://www.hel.fi/static/ymk/meluselvitys/ulkoilmakonsertit-asukaskysely.pdf.

Kutsumme kaikki asiasta kiinnostuneet keskustelemaan ulkoilmakonserttikyselyn tuloksista 14.–15.12.2015 ympäristökeskuksen Facebook-sivulle. Keskustelua moderoi Helsingin ympäristöjohtaja Esa Nikunen.

Osallistu keskusteluun: https://www.facebook.com/ymparistokeskus/

 

STT>Info

Takaisin
Translate »