Avoin kulttuuridata -mestarikurssilaiset avasivat digitaalisia kulttuurivarantojaan

Kuvat:

17.06.2014 19:07


Suomen Jazzarkiston isä Jukka Haavisto

Suomen Jazz & Pop Arkisto JAPA on ollut mukana ensimmäistä kertaa järjestettävässä Avoin kulttuuridata -mestarikurssilla, jossa on käyty läpi aineistojen avaamiseen liittyviä kysymyksiä. JAPAn tavoitteena on avata haastattelukokoelmansa kaikkien käytettäväksi ja jaettavaksi. Pieni osa haastatteluista on jo ladattavissa SoundCloud-palvelussa. Haastatteluja lisätään palveluun viikoittain.

Käy kuuntelemassa haastatteluja täältä.

Avoin kulttuuridata

Avoimen kulttuuridatan ja sisältöjen edelläkävijöiden joukkoon liittyi 22 suomalaista muisti- ja kulttuuriorganisaatiota, kun he avasivat digitaalisia kulttuurivarantojaan kansalaisten käyttöön. Avaus oli osa Open Knowledge Finland ry:n järjestämää Avoin kulttuuridata -mestarikurssia.Kurssi järjestettiin yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Suomen Lontoon instituutin kanssa opetusja kulttuuriministeriön tuella.

Avoin kulttuuridata on sisältöä, jota kaikki ihmiset voivat vapaasti käyttää, hyödyntää ja jakaa maksutta ilman lainsäädännön tai teknologian rajoituksia. Käytännössä avoin kulttuurisisältö on julkaistu lisenssillä, joka sallii uudelleen käytön tai sisällön tekijänoikeudet ovat rauenneet.

Mestariksi verkostossa

Avoimen kulttuuridatan -mestarikurssi oli suunnattu muisti- ja kulttuuriorganisaatioille, jotka halusivat päivittää ja vahvistaa osaamistaan tai jotka suunnittelivat datan avaamista, mutta joilta puuttui organisaation sisäinen tarvittava osaaminen. Kurssi järjestettiin yhdessä Avoimen julkishallinnon data -mestarikurssin kanssa.

Tavoitteina oli tarjota tietoa ja välineitä datan avaamiseksi sekä saada organisaatiot pohtimaan hallussaan olevan tiedon, datan ja sisältöjen laajempia käyttömahdollisuuksia. Taustalla oli vahva näkemys vertaisoppimisen mahdollisuuksista sekä verkostoitumisen merkityksestä organisaatioiden toiminnan ja palveluiden kehittämisessä.

Avointa dataa lähestyttiin kurssin aikana monesta näkökulmasta. Onnistunut avaaminen edellyttää vähintään datan avaamisen syiden ja perusteluiden miettimistä, datan siivoamista sekä avoimiin lisensseihin tutustumista. Tärkeää on myös datan jatkokäytön mahdollisuuksien pohtiminen niin asiakkaan kuin datan jatkokäyttäjän – esimerkiksi sovellussuunnittelijan – näkökulmasta.

Osallistujaorganisaatioiden avaukset

Avoin kulttuuridata -mestarikurssin tavoitteena oli, että jokainen osallistujaorganisaatio avaa kurssin aikana kulttuuridataa tai -sisältöjä. Avauksissa hyödynnettiin Creative Commons – lisenssijärjestelmää, joka on tekijöille ja oikeudenhaltijoille suunnattu vastikkeeton palvelu,jossa voi ilmaista helposti tahtonsa ehdoista, joilla teokset ovat yleisön ja muiden tekijöiden käytettävissä – laillisesti ja oikeudenhaltijan toiveiden mukaisesti.

Kurssilaisten avaukset painottuivat digitaalisten vanhojen valokuvien avaamiseen Flickrpalvelussa. Myös äänisisältöjä, luettelo- ja metatietoja avattiin avoimena datana. Osa organisaatioista julkistaa avauksensa myöhemmin kesän aikana. Lisäksi moni avatuista sisällöistä täydentyy koko ajan.

Koko kevään kestänyt kurssi huipentui 12.6.2014 Kiasmassa pidettävään päätöstilaisuuteen. Päivän aikana osallistujat esittelivät avaamaansa dataa ja sisältöjä sekä tekivät avaamisen ja yhteistyön jatkosuunnitelmia. Kerätyn palautteen perusteella kurssilaisten itsensä mielestä koulutuksen tärkeintä antia oli opitun tiedon lisäksi verkostoituminen kumppaniorganisaatioiden kanssa sekä erilaisten yhteistyöhankkeiden pohtiminen ja käynnistäminen.

Yhteistyö jatkuu myöhemmin syksyllä järjestettävässä Avoin kulttuuri -hackathonissa. Hack4FI-tapahtuma tuo yhteen kulttuuri- ja muistiorganisaatiot, ohjelmistokehittäjät, suunnittelijat sekä muut kansalaiset, jotka haluavat hyödyntää avointa tietoa ja kulttuuria. Tapahtuman aikana osallistujat tuottavat uusia avoimen kulttuurin konsepteja, prototyyppejä ja sovelluksia.

Takaisin
Translate »