Festivaalit vahvassa vedossa talouden taantumasta huolimatta

Kuvat: Olli Sulin

24.02.2014 18:34


Pori Jazz Kirjurinluoto Arena

Finland Festivals (FF) on koonnut jäsenfestivaaliensa käyntitilastot vuodelta 2013. Myytyjen lippujen osalta tarkka tilastoluku on 702 923 kappaletta. Festivaalien arvioitu kokonaiskäyntimäärä, johon on koottu arviot myös erilaisista ilmaistilaisuuksista, on 1 895 080.

Tilastoinnin pohjana on ensimmäistä kertaa käytetty uutta tarkempaa ohjeistusta. Siitä johtuen vertailua edellisvuoteen ei ole tehty, sillä vuoden 2013 lukuja käytetään vasta tästä eteenpäin rinnakkain tulevien vuosien käyntimäärien kanssa. Uusi ohjeistus pyrkii parempaan vertailtavuuteen erityyppisten festivaalien välillä. Laskentaperusteita on myös tiukennettu sen suhteen miten erilaiset päivä- ja sarjaliput sekä muut lipputyypit otetaan huomioon.

Kymmenen suurinta festivaalia vuonna 2013 myytyjen lippujen perusteella:

01. Helsingin juhlaviikot 58 298

02. Savonlinnan Oopperajuhlat 52 022

03. Pori Jazz 49 000

04. Seinäjoen Tangomarkkinat 39 123

05. Kuhmon Kamarimusiikki 33 852

06. Tampereen Teatterikesä 30 730

07. Oriveden Suvi 30 200

08. Taidekeskus Salmela 27 000

09. Kotkan Meripäivät 25 430

10. Sodankylän elokuvajuhlat 22 608

Kymmenen suurinta festivaalia vuonna 2013 kokonaiskäyntimäärän perusteella:

01. Kotkan Meripäivät 229 930

02. Helsingin juhlaviikot 217 913

03. Pori Jazz 144 000

04. Puistoblues 120 000

05. Seinäjoen Tangomarkkinat 106 000

06. Tampereen Teatterikesä 94 091

07. Maailma kylässä -festivaali 85 300

08. Savonlinnan Oopperajuhlat 71 425

09. Oulun juhlaviikot 55 000

10. Imatra Big Band Festival 48 000

Tarkat käyntitilastot kaikista Finland Festivalsin jäsenfestivaaleista 2013 löytyvät tästä.

Mihin kaikki lukemat eli käyntimäärätilastot sitten perustuvat?

Tapahtumien ja esitysten lukumäärä

Festivaaleilta kysytään sekä maksullisten että ilmaisten ”tapahtumien” ja ”esitysten” määrää. Näillä käsitteillä tarkoitetaan:

Tapahtuma on tuotannollinen kokonaisuus:

– esim. rock- tai folkfestivaalilla yksi tapahtumapäivä, johon pääsee yhdellä lipulla. Sen tyyppisessä ”tapahtumassa” taas ”esityksiä” on niin monta kuin on erillistä konserttia tms.

– esim. Taiteiden yö -tyyppinen kokonaisuus on yksi ”tapahtuma”, jonka alla on kymmeniä ”esityksiä”.

– esim. oopperafestivaalilla yksi oopperatuotanto on yksi tapahtuma, joka voidaan esittää useita kertoja.

Esitys on yksittäinen konsertti, tanssiesitys, keikka jne., joita voi yhden ”tapahtuman” alla olla useita.

Vuoden 2013 tilastokoosteessa on mukana vain festivaalien maksullisten ja ilmaisten esitysten määrät, ei tapahtumien määriä.

Myydyt liput ja kokonaiskäyntimäärä

Myydyt liput

1. Yksittäinenlippu on festivaalin kirjanpidossa näkyvä myyntitapahtuma. Jokainen myyty lippu ilmoitetaan yhdeksi myydyksi lipuksi.

2. Sarjalippu on lippu, jolla pääsee useaan maksulliseen esitykseen. Jos sillä pääsee esim. kymmeneen esitykseen, joihin kuhunkin on myytävänä myös yksittäisiä lippuja, lasketaan sarjalippu 10 myydyksi lipuksi.

3. Festivaalipassi on sarjalipunomainen lippu, jolla pääsee useaan tapahtumaan. Pääsääntöisesti tällainen passi lasketaan yhdeksi myydyksi lipuksi.

Poikkeuksia:

– Jos festivaalipassi on voimassa useamman päivän ajan, voi kertoimena käyttää päivien lukumäärää. Esim. jos festivaalille pääsee yhdellä passilla kolmen päivän ajan, voidaan passi laskea kolmeksi myydyksi lipuksi; jos passilla pääsee festivaalille kahtena päivänä, voidaan passi laskea kahdeksi myydyksi lipuksi jne.

– Jos festivaalipassin oikeuttamiin kaikkiin yksittäisiin esityksiin voi myös ostaa yksittäisiä lippuja, voidaan festivaalipassi kertoa yksittäisten maksullisten tilaisuuksien lukumäärällä. Ja sama kääntäen: mikäli tapahtumaan ei myydä erillisiä lippuja eri esityksiin, vaan vain tapahtumakohtaista yleislippua, ei myytyjen yleislippujen määrää voida kertoa myydyissä lipuissa kyseisen tapahtuman esitysten määrällä.

4. Sponsoreille annetut liput katsotaan myydyiksi lipuiksi silloin, kun pääsylippujen arvo on osa yhteistyövastiketta.

5. Varsinaisen festivaaliajan ulkopuolella järjestetyt tapahtumat voidaan laskea mukaan myytyjen lippujen kokonaismäärään, jos tapahtumat on markkinoitu selkeästi festivaalinimikkeen alla ja jos niihin on ollut yleisesti lippuja myynnissä. Tällaisia ovat esim. festivaalin ”talvikonsertit”, erilaiset yleisölle avoimet promootiokonsertit jne.

Festivaalin myytyihin lippuihin ei voi laskea:

– suljettuja kutsuvierastilaisuuksia

– festivaalitoimiston järjestämiä mutta jonkun toisen nimikkeen alla markkinoitavia tapahtumia.

6. Jos saman festivaalinimikkeen alla järjestetään eri aikoina useita festivaaleja, otetaan ne huomioon omina yksittäisinä festivaaleinaan. Sen sijaan pääfestivaalin kanssa samaan aikaan järjestettävät tapahtumakokonaisuudet (esim. Pori Jazz – Pori Jazz Kids; Kotkan Meripäivät – Lasten Meripäivät) ) eivät ole erillisiä festivaaleja vaan lasketaan pääfestivaalin kanssa yhteen.

Kokonaiskäyntimäärät

Pääsääntöisesti kokonaiskäyntimäärä on myydyt liput (huomioiden mahdollisesti kertoimelliset festivaalipassit, päiväliput, alueliput jne.) + vapaaliput + arvio ilmaistapahtumien käyntimääristä.

Vapaalippuja ovat perinteisten pressi- kutsuvieras- ja taiteilijalippujen lisäksi esim. alle 18-vuotiaiden ilmainen sisäänpääsy tai erilaiset sosiaalisin perustein myönnetyt ilmaisliput.

Ilmaistapahtumien käyntimäärän täytyy perustua luotettavaan asiantuntija-arvioon, mieluiten poliisin arvioon.

Takaisin
Translate »