Jazz 50 vuotta -hanke haastaa yleisön muistelemaan

Kuvat:

25.09.2014 11:02


Tästä se alkoi...

Pori Jazzin juhlavuosi käynnistyy kahdella Satakunnan Museon ja Pori Jazz 66 ry:n yhteisellä hankkeella. Pori Jazz 50 vuotta -hankkeessa keskitytään aineiston kartoitukseen ja keruuseen. Hankkeessa kerätään tietoa eri tahoilla säilytyksessä olevasta arkistomateriaalista sekä haastatellaan eri vuosikymmeninä Pori Jazzissa vaikuttaneita toimijoita. Hanke järjestää myös Pori Jazz -aiheisen muistitiedon keruukurssin Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman opiskelijoille. Pori Jazzin kulttuuriperintö -hankkeessa kartoitetaan mahdollisuuksia hyödyntää Pori Jazzin kulttuuriperintöön liittyviä aineistoja paikallisten yritysten ja matkailutoimijoiden toiminnassa.

Kerro museolle.fi -sivustolle on avattu useita Pori Jazziin liittyviä muisteluaiheita, joilla kirvoitetaan yleisön muistoja ja annetaan heille mahdollisuus tallettaa muistonsa muun yleisön luettavaksi. Muistoja ja keskustelua virittämään on sivustolle tallennettu useita eri aihepiirejä avaavia Pori Jazz-aiheisia valokuvia.

Sivustoon voi tutustua ja muistoja tallentaa tulevana Porin Päivän viikonloppuna Satakunnan Museon aulassa. Keruupiste on avoinna sekä lauantaina että sunnuntaina klo 11–14. Verkkosivusto löytyy osoitteesta www.kerromuseolle.fi.

Kaikki hankkeissa kerätty tieto ja aineisto talletetaan Satakunnan Museoon tutkijoiden hyödynnettäväksi. Kerättyjä aineistoja hyödynnetään jo juhlavuoden aikana. Rahoitusta hankkeisiin on saatu Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan Rahastolta ja Satakuntaliitolta.

Takaisin
Translate »