Teosto tilitti 8,5 miljoonaa säveltäjille, sanoittajille ja musiikkikustantajille

Kuvat:

19.03.2020 14:00


Teosto on maksanut asiakkailleen maaliskuun tilityksensä 19.3.2020. Summasta maksettiin kotimaisille säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikkikustantajille 3,5 miljoonaa euroa, loput tilitetään ulkomaisille musiikintekijöille, joiden musiikkia on esitetty Suomessa. Tilitykset ovat kertyneet vuoden 2019 esityksistä, joten ajankohtaisella koronatilanteella ei ole ollut niihin vaikutusta.

Suurin osa tilityksessä maksettavista korvauksista on kertynyt musiikista, jota on käytetty vuoden 2019 heinä-, elo- ja syyskuussa radiossa, televisiossa, taustamusiikkina, online- ja streaming-palveluissa ja Yle Areenassa. Mukana on myös ulkomailta kerättyjä korvauksia sekä korvauksia, joita ei ole aiemmin voitu maksaa esimerkiksi puuttuneiden teosilmoitusten vuoksi.

Teosto kerää tekijänoikeuskorvaukset sekä kotimaisen että ulkomaisen musiikin julkisesta esittämisestä ja tallentamisesta ja tilittää ne edelleen musiikin oikeudenomistajille.

Maaliskuussa tilitettävät korvaukset ovat kertyneet seuraavilta musiikin käytön alueilta (nk. oikeusluokat):

Musiikin käytön alue ja tilitetty summa M€
Radio & TV 5,3
Julkinen esittäminen. 1,3
Internet 0,7
Useita (ulkomaat ja korjaukset) 1,2
Yhteensä 8,5

Lisätietoa Teoston tilityksistä löytyy nettisivuilta
http://www.teosto.fi/tekijat/palvelut-tekijoille/tilitys-ja-tilityskalenteri.

Yksittäisen tekijän tilityksen määrää riippuu siitä, kuinka paljon hänen tekemäänsä kappaletta on esitetty ja mikä on hänen osuutensa teokselle tilitettävästä korvauksesta. Summa vaihtelee muutamasta eurosta useisiin tuhansiin.

Teoston tilittämä summa vaihtelee myös sen mukaan, kuinka kattavasti kultakin musiikinkäytön alueelta saadaan kerättyä korvauksia. Teosto pyrkii jatkuvasti nopeuttamaan korvausten keräämistä niin, että ne saadaan tilitettyä musiikin tekijöille mahdollisimman nopeasti esittämisen jälkeen.

Teosto maksaa asiakkaanaan oleville säveltäjille, sanoittajille ja kustantajille tilityksiä neljä kertaa vuodessa. Seuraava tilitys maksetaan kesäkuussa 2020.

Teosto palvelee koronatilanteen aikanakin

Teoston työntekijät ovat siirtyneet koronatilanteen vuoksi etätyöskentelyyn. Teoston asiakaspalvelu toimii normaalisti puhelimitse, sähköpostitse ja nettisivuilla olevassa chatissa asiakaspalvelun aukioloaikoina.

Verkkopalvelu palvelee asiakkaitamme 24/7 eli netissä voi tehdä esimerkiksi teos- ja esitysilmoituksia ja ilmoittaa tapahtumien tietoja.

Sekä Teosto että kansainväliset kumppanijärjestöt keräävät musiikinkäytön korvauksia ja valmistelevat tulevia tilityksiä tavalliseen tapaan. Koronatilanne ei vaikuta myöskään kesäkuussa 2020 maksettaviin tilityksiin, vaan sen mahdolliset vaikutukset näkyvät vasta myöhemmissä tilityksissä.

 

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry

Teosto on tunnettu ja luotettu tekijänoikeusjärjestö, joka mahdollistaa musiikin ammattimaisen tekemisen ja käyttämisen. Huolehdimme säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikin kustantajien oikeuksista Suomessa ja maailmalla. Uuden tason tekijänoikeuspalvelumme helpottavat sekä musiikin tekijöiden ja käyttäjien elämää rakentamalla heidän väliinsä sillan, josta molemmat hyötyvät. Pidämme ääntä musiikin puolesta, koska musiikilla on suurta arvoa niin yrityksille, yksilölle kuin yhteiskunnallekin. Musiikki on voima – annetaan sen soida.

Takaisin
Translate »