Jukka Eskola & Savo Big Band Kuopion Puikkarissa

Kuvat: Jazzrytmit mediakirjasto

08.03.2022 15:36


Jukka Eskola taituroi trumpetillaan

Maa­lis­kuu tuo jazzaa­van tuu­lah­duk­sen Pohjois-Savoon! Ori­gi­nal Sokos Hotel Pui­jon­sar­ven Puik­ka­rin juh­la­sa­lis­sa kon­ser­toi­vat upea Jukka Es­ko­la & Sawo Big Band ti 22.03. klo 19.00 ”Tri­bu­te To Clark Terry”. Clark Ter­ryn syn­ty­mäs­tä tuli hil­jat­tain ku­lu­neek­si 100 vuot­ta. Lu­vas­sa on lä­pi­leik­kaus Ter­ryn mit­ta­van uran vai­heis­ta eikä ma­te­ri­aa­lis­ta ole to­del­la pulaa.

Clark Terry on yksi his­to­rian le­vyt­tä­neim­piä jazz­muusi­koi­ta, joka ehti ural­laan soit­taa mm. Duke El­ling­to­nin, Count Ba­sien ja Quincy Jo­ne­sin yh­ty­eis­sä. Trum­pe­tis­ti Jukka Es­ko­la on yksi maam­me tun­ne­tuim­mis­ta jazz­muusi­kois­ta. Kuo­pio­lais­läh­töi­nen, kan­sain­vä­lis­tä uraa te­ke­vä muusik­ko on jul­kais­sut kuusi soo­lo­le­vyä sekä esiin­ty­nyt usei­den big ban­dien ja sin­fo­niaor­kes­te­rei­den so­lis­ti­na niin Suo­mes­sa kuin ul­ko­mail­la.

Jazz-uran­sa li­säk­si Es­ko­la on myös erit­täin ky­syt­ty ses­siot­rum­pe­tis­ti. Hän soit­taa useis­sa te­le­vi­sion viih­deoh­jel­mis­sa sekä maam­me etu­ri­vin ar­tis­tien yh­ty­eis­sä. Sawo Big Band on maa­kun­tam­me am­mat­ti­muusi­kois­ta koos­tu­va 18 soit­ta­jan jazzor­kes­te­ri, joka tekee kun­nian­hi­mois­ta ja laa­du­kas­ta työtä jazz­musii­kin hy­väk­si. Sawo Big Ban­din ka­pel­li­mes­ta­ri­na toi­mii Rauno Tik­ka­nen.

Ovet il­taan ava­taan vie­rail­le klo 18.00, kon­sert­ti alkaa klo 19.00.

Liput 20€/ hlö, Kuo­pio Jazz & Blues ry:n jä­se­nil­le, elä­ke­läi­sil­le ja opis­ke­li­joil­le 10€.

Kon­ser­tin jär­jes­tä­ji­nä toi­mi­vat Kuo­pio Jazz & Blues ry ja Kuo­pion kon­ser­va­to­rio. Kon­sert­ti on osa Kuo­pion kon­ser­va­to­rion Tempo-sar­jaa.

Lip­pu­jen ja vä­liai­ka­tar­joi­lu­jen en­nak­ko­va­rauk­set: Ori­gi­nal Sokos Hotel Pui­jon­sar­vi, puh.  010 762 9500.

Takaisin
Translate »